อาคม" ยันเกิดแน่! รถไฟเร็วสูง 3.5 กม. อีก 10 กม. ออกแบบเสร็จ ต.ค.นี้ มูลค่ายังไม่สรุป

2016-06-17
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวถึงการเริ่มสร้างรถไฟความเร็วสูง ระยะเริ่มเเรก 3.5 กิโลเมตร ว่า รายละเอียดของความร่วมมือยังคงเป็นภายใต้การดำเนินงานรูปแบบ Engineering Procurement and Construction หรืออีพีซี แบ่งเป็น 2 สัญญา คืองานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (อีพีซี-1) ไทยจะดำเนินการเอง โดยคัดเลือกผู้รับเหมาไทยเข้าร่วม และงานระบบรถไฟความเร็วสูง (อีพีซี-2) จีนจะคัดเลือกรัฐวิสาหกิจของจีน ที่มีผลงานด้านรถไฟความเร็วสูงเข้ามาดูแล ซึ่งไทยมองว่าจีนควรมีส่วนรวมในการออกแบบโครงสร้างด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับงานระบบและเทคโนโลยีของจีน ส่วนเงินลงทุนฝ่ายไทยเห็นว่าวงเงินที่จีนเสนอมายังสูง จึงให้คณะทำงานด้านเทคนิคกลับไปพิจารณารายละเอียดว่าจะปรับลดส่วนใด และให้สรุปโดยเร็วเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบ

นายอาคมกล่าวว่า ส่วนวงเงินลงทุนโครงการส่วนแรก 3.5 กม.นั้น คาดว่าจะใช้แหล่งเงินทุนในประเทศ ส่วนวงเงินทั้งโครงการกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างพิจารณา ยังไม่ได้สรุปว่าจะกู้จากจีนหรือกู้ในประเทศ ยืนยันการก่อสร้างส่วนแรกเกิดขึ้นแน่ ถือเป็นความพร้อมของโครงการและจะก่อสร้างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับรายละเอียดของสถานีคงเป็นแผนเดิม คือ พัฒนา 6 สถานี ประกอบด้วย บางซื่อ ดอนเมือง อยุธยา สระบุรี ปากช่อง และนครราชสีมา

"แบบรายละเอียดเพื่อก่อสร้างตอนนี้ยังไม่มี หากจะเร่งโครงการให้เกิดเราก็ต้องแบ่งเซ็กชั่น เพื่อเอาเซ็กชั่นแรกมาเป็นโมเดลในการคำนวณราคาด้วย หากถามว่าระยะทาง 3.5 กม. เป็นการพัฒนาเชิงสัญลักษณ์หรือไม่ ต้องตอบว่าไม่ใช่สัญลักษณ์แต่เป็นเซ็กชั่นแรก เหมือนการสร้างบ้านสร้างถนนมันต้องมีแบบ ถ้าไม่มีแบบจะไปถอดราคาไม่ได้ ประมูลไม่ได้ ถามว่าสั้นไปไหม ก็อยู่ที่ว่าการออกแบบรายละเอียดทำได้เร็วไหม ถ้ายิ่งยาวจะยิ่งช้า ที่คิดร่วมกันคือหากสั้นจะออกแบบรายละเอียดได้เร็ว ไม่ต้องเวนคืน และไม่ใช่พื้นที่ที่สร้างยกระดับผ่านภูเขา ทำได้ง่าย" นายอาคมกล่าว

นายอาคมกล่าวว่า สำหรับการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเฟสที่ 2 จะมีระยะทาง 10 กิโลเมตร คาดว่าจะออกแบบรายละเอียดเสร็จในเดือนตุลาคมนี้ ส่วนเฟสที่ 3 ระยะทาง 120.5 กิโลเมตร ออกแบบแล้วเสร็จเดือนธันวาคม และเฟสที่ 4 ระยะ 119 กิโลเมตร ออกแบบเสร็จเดือนกุมภาพันธ์ 2560 แต่สำหรับมูลค่าโครงการยังไม่มีข้อสรุป เนื่องจากยังมีความเห็นที่แตกต่างกันในเรื่องค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าบริหารโครงการ ค่าฝึกอบรมพนักงาน โดยมอบหมายให้ 2 ฝ่ายไปหารือเพื่อให้ได้ข้อสรุปภายใน 1 สัปดาห์ และให้นำมารวมไว้ในรายงานผลการศึกษาโครงการ เบื้องต้นคาดว่าจะนำเสนอ ครม.ช่วงปลายเดือนมิถุนายน หรืออย่างช้าต้นเดือนกรกฎาคม เพื่อขออนุมัติโครงการ
Coppyright by www.homedd.co.th
โทรศัพท์ 0-2395-2045 โทรสาร 0-2702-8495
เลขที่ 43 ชั้น 1 ถนนศรีสมุทร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ สมุทรปราการ 10270