เวนคืนที่ดินโคราช 300 ล้าน ตอกเข็มถนนวงแหวนรอบเมืองเฟส 2

2016-06-17
โครงการถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา หรือทางหลวงหมายเลข290 ระยะทาง 109 กม. หลัง "ทล.-กรมทางหลวง" ออกแบบแล้วเสร็จ เมื่อปี 2549 โดยแบ่งการก่อสร้างเป็น 7 ตอน ภายใต้กรอบวงเงินลงทุน 4,600 ล้านบาท

จากนั้นปี 2550 เริ่มก่อสร้างช่วงแรกระยะทางประมาณ 18 กม. ต่อเชื่อมถนนมิตรภาพ กับทางหลวงสาย 304 (กบินทร์บุรี-ปักธงชัย) ด้วยวงเงิน 314 ล้านบาท มี "บจ.ธาราวัญ คอนสตรัคชั่น" เป็นผู้ก่อสร้าง แล้วเสร็จเมื่อปี 2551

มาถึงปี 2559 "ทล." ได้รับงบประมาณก่อสร้างตอนที่ 2 ล่าสุด "ธานินทร์ สมบูรณ์" อธิบดีกรมทางหลวง กล่าวว่า ขณะนี้กรมได้เซ็นสัญญาก่อสร้างถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมาด้านใต้ ตอน 2 (ดูแผนที่) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว วงเงินก่อสร้างกว่า 987 ล้านบาท เริ่มสัญญาวันที่ 1 มิ.ย. 2559-วันที่ 16 ม.ค. 2562 ใช้เวลาก่อสร้าง 960 วัน

โดยมีระยะทางรวม 29.22 กม. รูปแบบก่อสร้างเป็นถนน 4 ช่องจราจร แบ่งการก่อสร้างเป็น 2 ช่วง ในช่วงที่ 1 มีระยะทาง 15.140 กม. เป็นงานขยายช่องจราจรงานเดิมของตอนที่ 1 จาก 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร พร้อมไหล่ทางด้านนอกและด้านใน ส่วนช่วงที่ 2 มีระยะทาง 14.083 กม. เป็นงานก่อสร้างถนนตัดใหม่ 4 ช่องจราจร ต่อเชื่อมจากตอนที่ 1 พร้อมเกาะกลาง
Coppyright by www.homedd.co.th
โทรศัพท์ 0-2395-2045 โทรสาร 0-2702-8495
เลขที่ 43 ชั้น 1 ถนนศรีสมุทร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ สมุทรปราการ 10270