ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง" หลากทรรศนะเอกชนก่อนบังคับใช้ปี′60

2016-11-10
"ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง" หลากทรรศนะเอกชนก่อนบังคับใช้ปี′60

ใกล้เข้ามาทุกทีสำหรับกฎหมายใหม่ "ร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ..." ล่าสุด อยู่ในขั้นตอนเวียนหนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และกระทรวงการคลังเตรียมเสนอสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ภายในเดือน ต.ค.นี้ หลัง สนช.บรรจุวาระและเริ่มพิจารณาร่างกฎหมาย คาดว่าใช้เวลา 30-60 วันจนกว่าจะประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมภาคเอกชน ทางสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยจึงได้จัดสัมมนา "ข้อควรรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใหม่" เพื่อระดมความคิดเห็นจากภาคเอกชนเป็นข้อเสนอแนะส่งให้กับกระทรวงการคลังและ สนช. ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา โดยมีตัวแทนภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมอย่างคับคั่ง
Coppyright by www.homedd.co.th
โทรศัพท์ 0-2395-2045 โทรสาร 0-2702-8495
เลขที่ 43 ชั้น 1 ถนนศรีสมุทร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ สมุทรปราการ 10270