สินเชื่อบ้าน ดอกเบี้ยอัตราพิเศษ สำหรับลูกค้าที่ซื้อบ้านกับโฮมดีดี

2016-12-22

ข่าวดี สำหรับลูกค้าที่ซื้อบ้านมือสองจากโฮมดีดี จะได้อัตราดอกเบี้ยพิเศษจากธนาคารพันธมิตรของบริษัท วงเงินกู้อนุมัติได้สูงสุด 100 เปอร์เซ็นต์ ของราคาประเมิน และผ่อนกับธนาคารได้ถึงอายุ 70 ปี และพิเศษสำหรับลูกค้าที่มีรายได้ทั้งเงินเดือน ค่าล่วงเวลา ค่าโบนัส รวม 30,000 บาท จะได้ดอกเบี้ยอัตราพิเศษจากธนาคารที่เป็นพันธมิตรของบริษัทฯ

Coppyright by www.homedd.co.th
โทรศัพท์ 0-2395-2045 โทรสาร 0-2702-8495
เลขที่ 43 ชั้น 1 ถนนศรีสมุทร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ สมุทรปราการ 10270