ธนาคารแห่งประเทศไทย ผ่อนปรนเกณฑ์ LTV สำหรับผู้กู้ร่วม ไม่นับเป็นผู้กู้ เพิ่มโอกาสเข้าถึงสินเชื่อบ้าน

0000-00-00

นายรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า หลังจากมาตรการ LTV หรือมาตราการกำกับสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ ซึ่งกำหนดอัตราส่วนสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน (LTV) มีผลบังคับใช้เมื่อ 1 เม.ย. ที่ผ่านมา และได้รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาผลกระทบของผู้กู้ร่วมที่ไม่ได้มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย ให้ได้รับสินเชื่อตามความเหมาะสมมากขึ้น ธปท. จึงพิจารณาผ่อนปรนการนับสัญญากรณีกู้ร่วม โดยถ้าผู้กู้ไม่มีชื่อเป็นกรรมสิทธิ์ จะผ่อนปรนเสมือนยังไม่เป็นผู้กู้ในครั้งนั้น เนื่องจากไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่ออยู่อาศัย เพียงแค่ช่วยเหลือกันภายในครอบครัว


Coppyright by www.homedd.co.th
โทรศัพท์ 0-2395-2045 โทรสาร 0-2702-8495
เลขที่ 43 ชั้น 1 ถนนศรีสมุทร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ สมุทรปราการ 10270