5 เคล็ดลับกู้ซื้อบ้านมือสอง ให้ผ่านอย่างง่ายดาย

0000-00-00

การเตรียมตัวสำหรับมนุษย์เงินเดือน

    ในการขอสินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย ซึ่งไม่ได้ยุ่งยากหรือซับซ้อนแต่อย่างใด และทำได้ง่ายๆ ดังนี้

1.ตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร

    โดยสามารถตรวจสอบเครดิตบูโรได้ตามสถานที่ที่ระบุไว้ใน www.ncb.co.th?  ซึ่งหลักฐานที่ใช้ในการตรวจสอบเครดิตบูโร คือ บัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง?ของผู้กู้ ทั้งนี้ เครดิตบูโร หรือ บริษัทข้อมูลเครดิต (Credit Bureau) คือ บริษัทที่ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลเครดิตจากสถาบันการเงินหลายๆแห่งที่เป็นสมาชิก นำมารวบรวมประมวลผลเป็นข้อมูลเครดิตในภาพรวมสำหรับลูกค้าเจ้าของข้อมูลแต่ละราย และเมื่อสถาบันการเงินหรือลูกค้าเจ้าของข้อมูลต้องการเรียกดูรายงานข้อมูลเครดิตภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายกำหนด บริษัทข้อมูลเครดิตจึงจะเปิดเผยข้อมูลเครดิตนั้นในรูปของรายงานข้อมูลเครดิต

2.สร้างวินัยทางการเงินที่ดี

      เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสถาบันการเงินที่จะปล่อยกู้ หากใครที่ไม่เคยเป็นหนี้ ไม่เคยผ่อนชำระสินค้าใดๆ(ผ่านบัตรเครดิต)เลย ก็เป็นการยากที่สถาบันการเงินจะรู้ว่าเรามีวินัยทางการเงินเป็นอย่างไร ดังนั้น ควรมีบัตรเครดิตไว้สัก 1 ใบ เพื่อฝึกวินัยในการผ่อนชำระหนี้ ให้สถาบันการเงินเห็นว่าเรามีวินัยทางการเงินที่ดี มีการผ่อนชำระตรงตามกำหนดและสม่ำเสมอ

3.ต้องมีเงินออม

      หรือมีเงินสำรองอย่างน้อย 5–15% ของราคาบ้านที่คิดจะซื้อ สำหรับค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ, จดจำนอง และ ค่าใช้จ่ายต่างๆที่ต้องใช้ในการเป็นเจ้าของบ้าน และอีก 10% เพื่อใช้ในการตกแต่งบ้านหรือซื้อเฟอร์นิเจอร์ของใช้ภายในบ้าน เป็นต้น

4.เลือกบ้านที่เหมาะสมกับรายได้

     โดยประเมินความสามารถในการซื้อบ้านว่ารายได้เท่านี้ จะผ่อนบ้านได้เท่าไหร่ เนื่องจากสถาบันการเงินส่วนใหญ่ จะให้ผู้กู้มีภาระหนี้ทั้งหมดต่อรายได้ ประมาณ 50 % ยกตัวอย่างเช่น ถ้ามีรายได้เดือนละ 30,000 บาท ให้เอา 50% ของรายได้ซื้อคือประมาณเดือนละ 15,000 บาท ควรจะซื้อบ้านที่ราคาประมาณ 2 ล้านบาท (ราคาบ้าน 1 ล้านบาท จะผ่อนเดือนละประมาณ 6,500-7,000 บาท)

แต่ถ้ามีภาระหนี้อย่างอื่นอยู่ก่อนแล้ว ก็จะถูกหักออกไปอีก ความสามารถในการผ่อนชำระก็จะลดลง ราคาบ้านที่จะซื้อได้ก็จะลดลงตามไปด้วย ส่วนวิธีคิด รายได้ และ ภาระหนี้ ของมนุษย์เงินเดือน มีดังนี้

วิธีคิด “รายได้” ของมนุษย์เงินเดือน

1. เงินเดือน?

2. ค่าตำแหน่ง?

3. ค่า Allowance?

4. Bonus?

5. ค่า OT?

วิธีคิด “ภาระหนี้” ของมนุษย์เงินเดือน

1. หนี้บัตรเครดิต?

2. หนี้ผ่อนชำระรายเดือน (หนี้รถยนต์, หนี้บ้าน)?

3. หนี้สหกรณ์?

5.เตรียมตัวให้พร้อมก่อนยื่นขอสินเชื่อบ้าน

   โดยการศึกษาข้อมูล และเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้านของสถาบันการเงินแต่ละแห่งว่าเป็นอย่างไร อัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่ วงเงินที่ให้กู้ ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆที่จะเกิดขึ้นเมื่อมีการใช้บริการ ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันในรายละเอียดของแต่ละสถาบันการเงิน

     จากนั้น ควรเตรียมเอกสารหลักฐานสำคัญ ที่จะต้องใช้ในการยื่นกู้ อาทิ หลักฐานประจำตัว? (บัตรประชาชน, บัตรข้าราชการ), หลักฐานแสดงแหล่งที่มาของรายได้,?หลักฐานเกี่ยวกับหลักประกัน? หรือหลักฐานอื่นๆ เช่น หลักฐานผู้กู้ร่วม (ถ้ามี) เป็นต้นปรึกษาทนายความ อธิวัฒน์  ช่อผูก คลิกที่ลิงค์ด้านล่างได้ทันที http://athiwatlawyer.com/


Coppyright by www.homedd.co.th
โทรศัพท์ 0-2395-2045 โทรสาร 0-2702-8495
เลขที่ 43 ชั้น 1 ถนนศรีสมุทร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ สมุทรปราการ 10270