จะกู้เงินซื้อบ้านมือสอง ไม่มีเงินดาวน์จะกู้ได้ไหม

0000-00-00

จะกู้เงินซื้อบ้านมือสอง ไม่มีเงินดาวน์จะกู้ได้ไหมการกู้เงินซื้อบ้านมือสอง หรือบ้านมือหนึ่ง ธนาคารจะพิจารณา 3 หลักการ1.ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันสินเชื่อ ซึ่งก็คือบ้านที่จะซื้อ โดยปกติธนาคารจะปล่อยกู้บ้านใหม่ 95-100% บ้านมือสอง 95-100%  สมมติ ราคาบ้าน 1.5 ล้านบาท ปกติถ้าซื้อแต่เรากู้แค่ 1 ล้าน หลักเกณฑ์นี้ผ่าน แต่ถ้าสมมติว่า บ้านราคา 1.5 ล้าน จะกู้เงิน 1.5 ล้านบาท เต็มหรือกู้เกิน อย่างนี้ก็ทำได้ ซื้อบ้านมือสองจะทำได้ง่ายกว่า โดยทำราคาเพิ่มไปสัก 1.55 หรือ 1.6 ล้านบาท แต่ทั้งนี้ต้องดูราคาตลาดบริเวณนั้น2.ความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้  การกู้เงินซื้อบ้านมือสอง หรือบ้านมือหนึ่ง นอกจากธนาคารดูบ้านที่จะซื้อซึ่งเป็นหลักประกันแล้ว ธนาคารยังพิจารณาจากความสามารถในการชำระหนี้คืน โดยดูจากรายได้และรายจ่าย เข่น เป็นหนี้สินเชื่อรถยนต์ มีหนี้บัตรเครดิตไหม ถ้ามีรายได้เพียงพอก็ยังสามารถซื้อได้ แต่ถ้ามีรายจ่ายสูงกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ แล้ว ยังนี้ต้องไปปิดหนี้บางส่วนก่อน ถึงจะกู้ได้3.และความมีวินัยในการชำระเงินที่ผ่านมา ธนาคารดูจากประวัติในเครดิตบูโร เข่น เป็นหนี้สินเชื่อรถยนต์ มีหนี้บัตรเครดิต ที่ผ่านมีการผ่อนชำระหนี้ตรงไหม ถ้าผ่อนชำระภายในสิ้นเดือนของทุกเดือน ถือว่าประวัติชำระหนี้ดี โอกาสที่จะกู้ได้จะยิ่งมากขึ้น


Coppyright by www.homedd.co.th
โทรศัพท์ 0-2395-2045 โทรสาร 0-2702-8495
เลขที่ 43 ชั้น 1 ถนนศรีสมุทร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ สมุทรปราการ 10270