3 ข้อผิดพลาด ที่ปล่อยให้ธนาคารฟ้องคดี

0000-00-00

  1. ต้องชำระดอกเบี้ยจำนวนมาก  กล่าวคือ เมื่อท่านผิดนัด ธนาคารจะปรับดอกเบี้ยร้อยละ 5-6 บาทเศษ เป็นร้อยละ 15 บาท ต่อปี ไปจนกว่าธนาคารจะฟ้องร้อง บังคับคดี และขายทอดตลาดบ้านและที่ดินหลักประกัน หลังจากท่านผิดนัด ดอกเบี้ยของธนาคารจะปรับเพิ่มสูงขึ้นถึงเกือบ 3 เท่าตัว พอผิดนัดแล้ว หลาย ๆ ท่านคิดว่าไม่เป็นไร ปล่อยให้ธนาคารฟ้องเอาเอง มาทราบตอนหลังดอกเบี้ยปรับขึ้นจำนวนมาก จนมีหนี้สินล้นพ้นตัว

  2. ธนาคารยึดทรัพย์สินอื่นได้อีก หลาย ๆ ท่านปล่อยให้ธนาคารฟ้องคดี ปรากฏว่าเมื่อขายทอดตลาดแล้ว ธนาคารได้เงินไม่พอชำระหนี้ ธนาคารสามารถยึดทรัพย์สินของลูกหนี้อกขายทอดตลาดได้อีกทอดหนึ่ง

  3. ธนาคารฟ้องล้มละลาย ในปัจจุบันนี้มีคดีผิดนัดสัญญาจำนองเป็นจำนวนมาก ปรากฏว่ากว่าธนาคารจะฟ้องและบังคับคดี ก็กินเวลานาน และกว่าจะขายทอดตลาดอีก ก็ใช้เวลานานอีกเช่นกัน ทำให้ดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้นจำนวนมาก ส่วนใหญ่จะสูงกว่าต้นเงิน บางคนต้นเงิน 1.5 ล้าน ดอกเบี้ยเพิ่มเป็น 2.-3 ล้านบาท หากขายทอดตลาดแล้วได้เงินไม่พอชำระหนี้ของธนาคาร และหนี้ดังกล่าวมีมากกว่า 1 ล้านบาท ธนาคารจะฟ้องลูกหนี้เป็นคดีล้มละลายอีกต่อไป


Coppyright by www.homedd.co.th
โทรศัพท์ 0-2395-2045 โทรสาร 0-2702-8495
เลขที่ 43 ชั้น 1 ถนนศรีสมุทร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ สมุทรปราการ 10270